A

Een akte is een document welke is opgesteld door een notaris. Als een akte niet door een notaris bekrachtigd is, dan spreken we van een onderhandse akte. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd. Een akte is altijd een schriftelijk stuk waarin een feit of een handeling kan worden vastgelegd, en welke als bewijs kan dienen.

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte na het ondertekenen registreren bij het Kadaster. Na ondertekening van deze akte komt de woning officieel op naam van de koper te staan. Sommige notarissen geven het eigendomsbewijs direct mee aan de koper. Andere notarissen sturen het document op. Korte tijd voordat de eigendomsoverdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkoopmakelaar en aankoop makelaar een concept akte van levering ter controle door de notaris toegezonden.

Andere benamingen voor de akte van levering zijn:

  • Eigendomsbewijs
  • Eigendomsakte
  • Leveringsakte
  • Transportakte

Als u uw woning verkoop via Mansion Makelaardij zal het concept van de akte van levering door ons gecontroleerd worden. Ook zal Mansion Makelaardij zorgen dat er bij de verkoop van uw woning een koopovereenkomst opgesteld wordt. Dit document is de basis van de Akte van levering.

Ook als u ons heeft ingeschakeld als uw aankoop makelaar zorgen wij er natuurlijk voor dat het concept van de Akte van levering bekeken wordt, maar daarnaast controleren wij ook de koopovereenkomst, welke wordt opgesteld door de verkoop makelaar.

Wilt u meer informatie over het kopen of verkopen van een woning? Vul dan uw gegevens in rechtsboven op deze pagina en wij nemen contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook rechtstreek bellen om uw vragen te stellen.

L

De levering van een woning of appartement wordt vaak ten onrechte opgesplitst in twee delen, de juridische en de feitelijke levering. Bij de juridische levering wordt het perceel met de woning op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. De feitelijke levering is een chique woord voor de sleuteloverdracht. Wat vaak niet genoemd wordt is het derde aspect, zijnde de economische levering. Dit is de afhandeling van de financiële kant van de transactie. De economische levering is met name van belang bij het opstellen van een Groninger akte.

Het kan ook voorkomen dat de sleuteloverdracht eerder plaats vindt dan de juridische overdracht. In dat geval zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld de risico’s en welke partij voor bepaalde kosten zal opdraaien. Mansion Makelaardij zal in dit geval zorgen dat dit goed geregeld wordt, en de gemaakte afspraken zullen wij voor u vastleggen in een sleutelverklaring. Uiteraard rekenen wij daar geen extra kosten voor, aangezien wij het hele verkoopproces voor u verzorgen.

De levering van een huis is een onderdeel van de eigendomsoverdracht. Zonder de levering van een woning vindt er geen eigendomsoverdracht plaats en kan het eigendom van het huis dus niet overgaan op de koper. In Nederland staat in de wet dat de levering plaatsvindt door middel van een akte bij de notaris.

Andere gebruikte termen voor de levering zijn onder andere:

  • Overdracht
  • Passeren van de woning
  • Notarieel transport
  • Eigendomsoverdracht

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod